Zespri 奇異果試食 第一輪!

Zespri 奇異果試食 第一輪!

係陽光充沛既新西蘭種植出黎既Zespri奇異果, 清甜可口, 十分JUICY!

由11月24至26號, 到以下商戶就可以試到啦!

試食地點:

惠康超級市場:

紅磡超級廣場      九龍紅磡湖光街1-7 號聯盛大廈地下 10C-10G

上水超級廣場       新界上水智昌路9 號上水名都中心地下15及17號舖

寶翠園                   香港卑路乍街8號西寶城3樓

銅鑼灣                   香港銅鑼灣記利佐治街25-29號

頌富                       新界元朗天水圍天頌苑頌富廣場地下G017號舖

金福                       香港北角英皇道鰂魚涌新威園地下989-992號B號舖

峻峰花園               香港筲箕灣寶文街1號峻峰花園地下3號舖

天澤                        新界元朗天水圍 天水圍天澤亡商場2樓204號內舖

帝庭軒                    粉嶺帝庭軒第手1期1樓35號舖

八號花園                大埔八號花園第1 期地下

西摩道                    香港半山西摩台1號地下及地庫

 

百佳超級市場: 

屯門市廣場             新界屯門屯隆街1號屯門市廣場第2期2樓全層

又一城                     九龍達之路又一城地下鐵路5號

馬鞍山廣場2           新界沙田馬鞍山西沙路608號馬鞍山廣場3樓343-363號舖

新都城                     新界 將軍澳欣景路8號新都城第2期平台36-57舖

厚德商場                 新界將軍澳厚德商場東翼1樓E146號舖及2樓E203號舖

好運中心                 新界沙田橫壆街1-15號好運中心3樓

都會馬尺                 新界將軍澳景嶺路8號都會駅商場2樓 L2-S01,L2-046 & 047號舖

置富嘉湖                 新界天水圍天恩路 12-18 號 嘉湖銀座置富嘉湖第1期2樓220號舖

第一城1期               新界沙田第一城銀城商場地下7B & 46-80 號舖

香港仔中心             香港仔南寧街19-23號香港仔中心地下

東涌東薈城             大嶼山東涌達東路20號東薈城B1-B10

AEON :

鰂魚涌AEON          香港鰂魚涌康山道2號康怡廣場(南座)地下至四樓

黃埔AEON              九龍紅磡黃埔花園第5及第6期地下及地庫1層

灣景廣場AEON      新界荃灣大河道88號灣景廣場購物中心地下至3樓全層

將軍澳AEON          新界將軍澳唐德街1號將軍澳廣場2樓2-021至2-066號舖

 

Search